Jaktlag/delområde

 • Delområde 1 väster Rv 50. KG Severin ansvarig 070-3453980
  Luf                     Martin Ribers 079-3595298
  Ödeby               Arne Moström 070-5278014
  Lindenäs            KG Severin 070-3453980
  Medevi Brunn   Teddy Bergström 070-2121037
  Nykyrka             Johan Hultqvist 070-5903026
 • Delområde 2 öster Rv 50. Tomas Strandhag ansvarig 070-5698748
  Bona                  Tomas Strandhag 070-5698748
  Säter                 Pelle Tevell 070-3438400
  Kolstorp             Peter Åkesson 070-6879181
  Kolmetorp         Rasmus Hjalmarsson 070-2993268
  Ryd                    Carry Turesson 070-7324060
  Storkelsby 1      Olavi Luomanen 070-2156381
 • Delområde 3 blandområde. Stefan Holmertz ansvarig 070-9771222
  Åsandby            Stefan Emilsson 070-8891247
  Smedsby           Fredrik Hofstam 072-7223792
  Kalvsjö               David Nästorp 070-3996056
  Sumpen             Hans Johansson 070-2231495
  Stora Ängesby   Samuel Jakobsson 070-7849996
  Bockfall             Lars Johansson 070-5181442
  Storkelby 3        Åke Johlgren 070-3655418
  Råtorp               Dick Törnqvist 070-6800658
  Offerby 2           Villy Thune 070-6669322
 • Delområde 4 övriga jaktlag
  Samtliga övriga jaktlag som inte ingår i någon av ovanstående grupper


  Mats Pantzar (mob 072-4683144) ingår i samtliga  4 områden för sms rapportering.