Regler Kronviltsjakt

Information och regler för kronviltjakten i Motala västra 2023/2024.

Tilldelning 2023/2024 är att fälla 25 vuxna kronvilt, 10 handjur och 15 hindar, samt 15 kronkalvar.
Jakttid 16/8-2023 – 28/2-2024. Se även jakttiderna nedan för respektive hondjur/kalv och handjur.

Samtliga jaktlag får från 16/8 fälla fritt hindar och kalvar fram till lördag 7/10, max 15 hondjur och 15 kalvar. Från 8/10 är även handjur lovliga, 10 st. Max därav 2 kapitala (12 taggar eller mera) max 1 kapital per jaktlag. Övriga 8 kvarvarande handjur med mindre än 12 taggar och inga begränsningar per jaktlag. Jakten på handjur upphör 2024-01-31 eller tidigare om kvoten är fylld. Kvarvarande hondjur och kalv får fällas fritt per jaktlag fram till 2024-02-29 eller tills kvoten är fylld.

Fällt djur rapporteras omgående till Mats Pantzar, 072-4683144. Återrapportering sker dels på (ny hemsida) och på sms om vad som återstår att fälla.