Aktuell Avskjutning – Älg (23/24)

DatumJaktlagTjurTaggarHondjurKalvSlaktvikt
23-10-08Ryd1?
23-10-08Säter1 Tjurkalv38 kg
23-/11-04Lindenäs13178 kg
23-11-25Ryd1 Kvigkalv58 kg
23-11-26Luf1 Kvigkalv52 kg
23-12-27Medevi Brunn1Knappar166 kg
Summa213