Regler Älgjakt

Information och regler för älgjakten i Motala västra 2023/2024.

Tilldelning enligt älgskötselplan fyra tjurar, fem hondjur och tolv kalvar.
Älgjakten kommer att bedrivas som delområdesavlysningsjakt.
Jakttid 2023-10-08 – 2024-01-31.

Delområde 1 väster RV50: Tilldelning två tjurar och ett hondjur. Max 1 vuxen per jaktlag.
Delområde 2 öster RV50: Tilldelning två tjurar och ett hondjur. Max 1 vuxen per jaktlag.
Delområde 3 blandområde: Tilldelning ett hondjur. Max 1 hondjur per jaktlag.
Delområde 4 alla övriga jaktlag ingående i skötselområdet: Tilldelning endast kalv.

 • Regler för jaktlag ingående i delområde 1,2 och 3.
  Jakttid
  från söndag 8/10 till söndag 19/11.
  Tjur: Max 4 taggar. Ser skytt tre taggar på ena hornhalvan, avstå skott! Felaktigt fälld tjur regleras enligt stadgarna.
  Hondjur: Endast ensamt djur tillåtet. Hondjursjakten upphör 19/11, eller vid tidigare tidpunkt om tilldelade hondjur är fällda. När tilldelade hondjur är fällda avlyses hondjursjakten och då blir även enkelkalv lovlig.
  Kalv:
  En av dubbelkalv. När hondjursjakten är avslutad är även enkelkalv tillåten.
  Älgobs: Det åligger varje jaktlag att föra noggranna obs och lägga in dessa i viltdata.
  Rapportering av fällda älgar: OBS tidigare regel om att inte bryta jaktdag upphör att gälla. När älg har fällts skall den omgående rapporteras via respektive smsgrupp till områdesansvarig. När tilldelad kvot för ett delområde är uppfylld avlyses jakten i det området, men fortsätter i övriga delområden.
 • Regler för övriga jaktlag ingående i delområde 4.
  Jakttid
  från söndag 8/10-2023 till 31/1-2024.
  Tjur: ej tillåtet
  Hondjur: ej tillåtet
  Kalv:
  En av dubbelkalv fram till 19/11. När hondjursjakten är avslutad är även enkelkalv tillåten.
  Älgobs: Det åligger varje jaktlag föra noggranna obs och lägga in dessa i viltdata.
  Rapportering av fällda älgar: skall ske omgående via sms till Matz Pantzar 072-4683144.