Älgar kvar att skjuta 2023-2024!

Sidan uppdaterad: 2024-01-08.
Hondjur: jakten upphör från och med 19/11 i område 1, 2 och 3.
Stopp på tjur i område1 Och i område 2, är det 2 tjurar till 31/12.
Enkel- och dubbelkalv tillåtna fr.o.m. 20/11.

Jakttid: 2023-10-08 till 2023-12-31

Delområde 1 väster om RV-50:
Tjur max 4 taggar: 0 st Jakttid som längst till 31/12 2023
Hondjur ensamt: 0 st
Delområde 2 öster om RV-50:
Tjur max 4 taggar: 2 st Jakttid som längst till 31/12 2023.
Hondjur ensamt: 0 st
Delområde 3 Blandgruppen:
Hondjur ensamt: 0 st

Generellt hela skötselområdet: Alla kalvar tillåtna. 9 st fritt per jaktlag fram till 31/1 2024